Fossenfeltet - med Mjøsa i bakgrunnen

Fossen 3

Tomtefeltet Fossen 3 ligger på Skreia på oversiden (mot øst og nord) av eksisterende Fossenfeltet. Se film!

Kontorlokaler

Kontorlokaler

Østre Toten Eiendomsselskap
leier ut kontorlokaler
i Kapp Næringshage.

Flyfoto over Kapp Melkefabrikk

Lager- og produksjonslokaler

Østre Toten Eiendomsselskap
leier ut  lager- og produksjons-
lokaler på Kapp Melkefabrikk.

Kapp næringshage

Kapp Melkefabrikk/Kapp Næringshage

Østre Toten Eiendomsselskap
eier i dag lokalene til
Kapp Næringshage (ca. 1200 kvm)
og lager- og produksjonslokaler (ca. 3700 kvm).

Bilitt næringspark

Bilitt næringspark

Østre Toten Eiendomsselskap
har 100
 % eierandel
i Bilitt Næringspark.

Vallejordet

Vallejordet

Nordbolig Innlandet har
kjøpt boligarealet
på Vallejordet, og er nå
i gang med salg av
første byggetrinn.

Krabyskogen

Krabyskogen Industriområde

Østre Toten Eiendomsselskap
disponerer et område på Krabyskogen
Industriområde på 170 dekar,
som er under regulering.

Web levert av CustomPublish AS